ශ්‍රී ලංකාව NCSI දර්ශකය ඉහලට

  • CERT Admin
  • Tue May 11 2021
  • News

ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ දර්ශකය (National Cyber Security Index) යනු රටවල සයිබර් තර්ජන සඳහා මුහුණ දීමට ඇති සුදානම සහ සයිබර් ආරක්ෂණය සම්බන්ධ සිද්ධීන් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට ඇති හැකියාව යන කරුණු තක්සේරු කල හැකි දර්ශකයකි. ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ දර්ශකයට අනුව ශ්‍රීලංකාව 2020 වසරේ 98 වන ස්ථානයේ සිට ස්ථාන 29ක් පසු කරමින් 2021 වසර වන විට රටවල් 160ක් අතරින් 69 වන ස්ථානයට පත්ව ඇත. 

NCSI දර්ශකයේ ඉහල ස්ථානයක් ලබා ගැනීම කෙරෙහි බලපෑ ප්‍රධාන සාධක වනුයේ: 

  •      •  සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය  
  •      •  අධ්‍යාපනික සහ වෘත්තිමය සංවර්ධනය  
  •      •  සයිබර් අපරාද වලට එරෙහි ක්‍රියාමාර්ග 
  •      •  ආරක්ෂක හමුදා මගින් පවත්වනු ලබන සයිබර් අභ්‍යාස 

NCSI දර්ශකයේ 69 වන ස්ථානයට ලඟා වීමට පාදක වූයේ තාක්ෂණ අමාත්යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රීලංකා CERT | CC ආයතනය විසින් ප්‍රථම වරට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්ෂණ උපාය මාර්ගය සහ ක්‍රියාපිළිවෙත වේ. මීට අමතරව පාසල් සහ විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමින් කෙරෙන සයිබර් ආරක්ෂණය සම්බන්ද විෂය මාලාවන්ද මෙම ජයග්‍රහණයට පාදක විය. තවද ආරක්ෂක හමුදා මගින් පවත්වනු ලබන සයිබර් ක්‍රියකාරකම් සහ අභ්‍යාස මෙන්ම රජයේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථාපනය කරන ලද පරිගණක වෝහාරික විද්‍යාගාරයද මෙම දර්ශකයේ (NCSI) ඉදිරියට එම සඳහා රුකුලක් විය. 

මෙම NCSI දර්ශකයේ තවදුරටත් ඉදිරියට යාම සඳහා සයිබර් ආරක්ෂණ පනත සහ දත්ත ආරක්ෂණ පනත ස්ථාපිත කිරීම උපකාරී වන අතර, සයිබර් ආරක්ෂණ නියෝජ්‍යාතනයේ ස්ථාපනය, onlinesafety.lk වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීම සහ රජයේ ආයතන සඳහා නිර්මාණය කරන ලද තොරතුරු ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශනයද මේ සඳහා උපකාරී වනු ඇත.  

මෙම NCSI දර්ශකය මෙහෙයවනු ලබන්නේ එස්තෝනියාවේ E-Governance Academy වන අතර තව දුරටත් විස්තර දැන ගැනීම සඳහා පහත වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න.

https://ncsi.ega.ee/

Last updated: Tue May 11 2021