CAMP

ආරක්ෂිත සයිබර් පරිසරයක තිරසාර ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීම සහ සයිබර් අවකාශය ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට සාමාජිකයින්ට සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි වේදිකාවක් ලෙස සේවය කිරීමේ අරමුණින් කොරියානු ජනරජයේ රජය විසින් අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රගතිය සඳහා සයිබර් ආරක්ෂණ සන්ධානය (Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP)) ආරම්භ කරන ලදී. එය රටවල් 29 කින් සංවිධාන 40 ක් සමඟ 2016 ජූලි 11 වන දින කොරියාවේ සෝල් නුවරදී නිල වශයෙන් දියත් කරන ලදී. සාමාජිකයින්ගේ සමස්ත සයිබර් ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ජාල වේදිකාවක් ලෙස CAMP සේවය කරයි. අන්‍යෝන්‍ය වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා මෙන්ම ගෝලීය සයිබර් ආරක්ෂණ සංවර්ධනයට දායක වීම සඳහා සාමාජිකයන් සංවර්ධන අත්දැකීම් සහ සයිබර් ආරක්ෂණයේ ප්‍රවණතා බෙදා ගනී.

2019 වන විට CAMP යනු රටවල් 45 ක් නියෝජනය කරන සාමාජිකයින් 59 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංවිධානයක් වන අතර මෙම සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව වැඩිවෙමින් පවතී. සයිබර් ආරක්ෂණයට අදාළ රාජ්‍ය ආයතන, පොදු සහ ලාභ නොලබන සංවිධාන CAMP සාමාජිකත්වය සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය CAMP හි ආරම්භක සාමාජිකයෙකු වන අතර 2016 සිට මෙම ප්‍රජාවේ ක්‍රියාකාරකම් සමඟ පූර්ණ ලෙස සම්බන්ධ වී ඇත. ඒ හැරුණු විට 2018 සිට CAMP හි මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය හට ආරාධනා කරන ලදී.

CAMP සමඟ සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම්

වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

CAMP වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම මගින් සාමාජිකයින්ට සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රජාවේ ප්‍රමුඛ විශේෂඥයින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පුළුල් පරාසයක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබාදෙන අතර සාමාජිකයින් හට තාක්ෂණික තොරතුරු සහ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ද AGM අවස්ථා නිර්මාණය කරයි.

කලාපීය සංසදයන්

කලාපීය සංසදවලදී, CAMP විසින් සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දෙන අතර එමඟින් කලාපීය සාමාජිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය. මේ වන විට CAMP විසින් අග්නිදිග ආසියාව, නැගෙනහිර ආසියාව, බටහිර අප්‍රිකාව, මධ්‍යම යුරෝපය සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව යන රටවල කලාපීය සංසද පවත්වා තිබේ.

CAMP මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජික

සාමාජිකත්ව ලබාදීම්, වාර්ෂික රැස්වීම් සංවිධානය, කලාපීය සංසද සහ තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ කටයුතු සඳහා තීරණ ගැනීමේ ආයතනය ලෙස CAMP මෙහෙයුම් කමිටුව කටයුතු කරයි. CAMP සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග ස්ථාපිත කිරීම ද එහි වගකීම් වලට ඇතුලත් වේ.

2019 දී CAMP වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී, අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් 2019-2020 කාල සීමාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය CAMP හි මෙහෙයුම් කමිටුවට තේරී පත් විය. කොරියාවේ තොරතුරු ආරක්ෂණ ඒජන්සිය (KISA), CERT-MU (Mauritius), ඉක්වදෝර සයිබර් ආරක්ෂණ සංගමය, රාජ්‍ය තාක්ෂණික සේවය (එස්ටීඑස්) - කසකස්තානය, තාක්ෂණික සහාය මධ්‍යස්ථානය - උස්බෙකිස්තානය, උගන්ඩාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය, ආරක්ෂිත අන්තර්ජාලය මධ්‍යස්ථානය (SIC) ෆීජි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධිකාරිය - තුර්කිය සහ අරාබි තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවිධානය CAMP හි අනෙකුත් ක්‍රියාකාරී කමිටු සමගිකයින් ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබයි.

මේ වන විට, ශ්‍රී ලංකා CERT | CC සමඟ ICTA - තුර්කි ආයතනයන්, CAMP මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජිකත්වයට අදාළ ක්‍රියාදාමයන් හා ක්‍රියා පටිපාටිවලට නායකත්වය දෙයි.

තොරතුරු හුවමාරුව

සෑම කර්තුවකම CAMP විසින් සිය සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේ සයිබර් ආරක්ෂණයේ ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු සැපයීම සඳහා පුවත් පත්‍රිකාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි. සාමාජිකයින්ට මෑත සිදුවීම්, ආයතනික ක්‍රියාකාරකම් හෝ ඔවුන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අලුතින් අනුගමනය කරන ලද උපාය මාර්ග වැනි සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකිය. තවද, CAMP සාමාජිකයින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී නවතම සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන / ප්‍රවණතා පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති කෙටියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරයි. දැන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත මෙම තොරතුරු අප පරිශිලකයන් අතර බෙදා හරිනු ලැබේ.

img